Location

We inform the directions to each business site

Head office

31, Gwonseon-ro 908beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do
Tel : +82-31-8067-8010 Fax : +82-31-8067-8011

Factory 1

129, Isu-ro Maengdong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do
Tel : +82-43-877-2795 Fax : +82-43-882-2797

Factory 2

138, Isu-ro Maengdong-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do
Tel : +82-43-877-2795 Fax : +82-43-882-2797

Daegu Branch

1103, successofficetel, 91, Dongbu-ro 30-gil, Dong-gu, Daegu
Tel : +82-53-762-1129 Fax : +82-53-762-1137

Gwangju Branch

530, Raendeupia Officetel 114, Sangmujungang-ro, Seo-gu, Gwangju
Tel : +82-70-4336-6186Fax : +82-62-372-2366